(030) 63 73 286 info@mkbassist.nl

Administratiescan

De wereld om ons heen wordt steeds digitaler. Werk wordt steeds meer uit ons handen genomen door systemen en robots. Systemen worden ook steeds vaker gekoppeld. Zeker op administratief gebied wordt het werk wat nu nog door mensenhanden wordt verricht in rap tempo overgenomen door geautomatiseerde processen.

Hoe ver bent u met het digitaliseren van uw administratie?

 • Wordt er nog veel handmatig ingevoerd?
 • Kunnen de processen inclusief aangiften en betalingen efficiënter worden ingericht?
 • Wanneer krijgt u de benodigde management informatie te zien, is deze juist en helpt het u de juiste beslissingen te nemen?
 • Kan dat wellicht sneller en eenvoudiger?
 • Zijn de kosten van de administratie niet te hoog?

Kortom: Is uw administratie klaar voor de toekomst?

Veel vragen die misschien wel bij u opkomen maar die door de drukte van de dag ook snel weer naar de achtergrond verdwijnen.

Zijn dit voor u belangrijke vragen waar u mee aan de slag wilt?

MKB Assist maakt voor u een Administratiescan waarmee we u verder kunnen helpen. Deze scan is ontwikkeld voor het midden- en kleinbedrijf, verenigingen en stichtingen. Met behulp van deze scan brengen wij uw administratieve proces in kaart. Hierbij wordt gekeken naar zaken zoals:

 • Welke activiteiten komen er kijken om uiteindelijk een factuur te versturen?
 • Hoe worden de inkoopfacturen en bancaire gegevens verwerkt?
 • Hoe verloopt het betaalproces?
 • Hoe ziet de administratieve organisatie eruit?
 • Welke managementinformatie is van belang?
 • Hoeveel tijd kost het maken en indienen van aangiften?

Op basis van deze informatie kan bepaald worden welke verbeteringen er aangebracht kunnen worden ten aanzien van de werkzaamheden met betrekking tot de financiële administratie.

De administratiescan werkt als volgt:

 • De personen die betrokken zijn bij de financiële administratie zullen worden geïnterviewd.
 • Voorafgaand wordt u de vragenlijst toegezonden zodat bij de interviews al informatie beschikbaar is.
 • Nadat de interviews en de andere onderdelen van de scan zijn afgerond zal een mondelinge terugkoppeling plaats vinden.
 • Na de interviews zal u een checklist worden geleverd met aanbevelingen voor de toekomst.

Maak hier een afspraak of vraag om meer informatie.

Afspraak maken

  * invullen s.v.p.