(030) 63 73 286 info@mkbassist.nl

Diensten

MKB assist zet haar activiteiten in voor zowel startende als gevestigde ondernemers.
Wij richten ons daarbij op een vertrouwde en langdurige samenwerking, omdat die in onze visie de beste vruchten afwerpt.
U kunt rekenen op een uitgebreide dienstverlening:

Administratieve diensten

•    Financiële administratie
•    Salarisadministratie
•    Digitale administratie
•    Periodieke rapportages
•    Opstellen jaarrekening

Fiscale diensten

•    Inkomstenbelasting
•    Omzetbelasting (BTW)
•    Loonbelasting
•    Vennootschapsbelasting

Advisering

• Bedrijfs- en financieel advies

Administratieve diensten

Financiële administratie

De wetgever eist dat iedere ondernemer een administratie voert. Daarnaast kunt u uw administratie gebruiken om uw bedrijfsvoering te verbeteren. Ook buiten de onderneming zal behoefte bestaan aan informatie over de stand van zaken in uw onderneming. Denk aan afnemers, financiers (bank) en uiteraard de belastingdienst.

Uw boekhouding is een deel van de administratie maar ook werkbonnen, agenda’s en urenlijsten horen erbij. De administratie moet minimaal zeven jaar, en soms wel 10 jaar worden bewaard. Een goed opgezette boekhouding kan informatie bieden over de feitelijke situatie in uw bedrijf, maar ook om een strategie te bepalen. Dit kan nuttig zijn voor het behalen van bedrijfsdoelen, maar voor het doen van investeringen.

Het opzetten en bijhouden van een administratie vergt specialistische kennis. Niet alleen boekhoudkundige kennis, maar ook kennis van de sociale- en fiscale wetgeving. MKB Assist is een kenniscentrum met ervaring om u hierbij van dienst zijn.

Salarisadministratie

Het voeren van een salarisadministratie is arbeidsintensief. De juiste regelingen moeten worden toegepast. Wij zorgen voor correcte berekeningen en afdrachten aan de belastingdienst en uitvoerende instanties. U krijgt een perfect georganiseerd salarissysteem:

  • Een salarisadministratie die aan de wettelijke eisen voldoet
  • Correct uitgevoerde berekeningen voor salaris, belasting en premies
  • Salarisspecificaties voor uw medewerkers altijd op tijd

De prijs voor het uitvoeren van een salarisadministratie is afhankelijk van uw branche en het aantal medewerkers.
Neemt u even contact op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

Digitale administratie

Om uw administratie verdergaand te digitaliseren kunt bij ons in de cloud werken met SnelStart software. Daarmee kunt u eenvoudig een goed geordende administratie voeren. Uw bankafschriften kunnen rechtstreeks worden ingelezen. Daarmee bespaart u veel tijd en heeft u altijd en overal inzage in uw financiële situatie.

Snelstart is geschikt voor ondernemingen van groot tot klein en er is maatwerk mogelijk door meerdere modules. Bij MKB Assist is het werken met Snelstart opgenomen in het productaanbod.

Periodieke rapportages

Periodieke rapportages helpen om uw organisatie actief bij te sturen. Wij zorgen voor inzicht en overzicht, zodat u snel actie kunt ondernemen. Wilt u een tussentijdse rapportage dan is dat uiteraard ook mogelijk. Informeert u meteen even naar de mogelijkheden. U vindt ons ook onder Administratiekantoor Houten.

Opstellen jaarrekening

De jaarrekening is het jaarlijks overzicht van de financiële situatie van je bedrijf. Het bevat een balans, een resultatenrekening, een toelichting, het kasoverzicht en soms een accountantsverklaring.

Grotere bedrijven moeten binnen vijf maanden na het lopende boekjaar de jaarrekening deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Eenmanszaken, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen hoeven geen jaarrekening te deponeren. Twijfelt u of u een jaarrekening nodig heeft, neemt u dan even contact met ons op.

Fiscale Diensten

Inkomstenbelasting

Als u in Nederland woont, moet u aangifte doen over uw inkomsten. Hebt u een onderneming? Dan moet u de winst uit uw onderneming vermelden in uw aangifte.

Er gelden  speciale regelingen voor de inkomstenbelasting bij ondernemers. U moet daarom weten of je voor de Belastingdienst als ondernemer wordt aangemerkt. Dat kunt u controleren met de Ondernemerscheck.

Omzetbelasting

BTW (belasting toegevoegde waarde) is de belasting over gemaakte omzet. Heeft u een positieve omzet dan moet er btw worden afgedragen. Zijn er meer kosten dan opbrengsten, dan krijgt u teveel betaalde btw terug. Verrekening geschiedt maandelijks, per kwartaal of per jaar (afhankelijk van inschrijving KvK).

Als ondernemer ontvangt u aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag. Hebt u geen voorlopige aanslag ontvangen en verwacht u wel te moeten betalen? Dan zal MKB assist voor u een voorlopige aanslag aanvragen.

Loonbelasting

Komt een werknemer bij u in dienst dan moet u zich aanmelden als werkgever bij de Belastingdienst. U ontvangt dan een loonheffingennummer Dit nummer gebruikt u wanneer u aangifte doet. Van uw werknemer krijgt u een getekende verklaring met zijn identiteitsgegevens en burgerservicenummer. Het is belangrijk dat u de identiteit goed controleert. Zorg ervoor dat u alle gegevens van uw werknemer heeft voordat deze aan het werk gaat.

Vennootschapsbelasting

Als BV of NV betaalt u vennootschapsbelasting over de belastbare winst. De winst kan evt. minder worden als uw onderneming verliezen kan verrekenen. Het boekjaar voor de aangifte vennootschapsbelasting moet gelijk zijn aan het boekjaar in de statuten van de vennootschap.

Advisering

Bedrijfs- en financieel advies

MKB assist is gespecialiseerd in zzp en kleinbedrijf. Wij adviseren ervaren ondernemers maar zeker ook starters. Met een totaalpakket aan diensten bieden wij u advies op maat voor :

  • ondernemingsplannen
  • investeringen
  • financieringen
  • bedrijfsovername
  • fusies
  • verbetering van uw bedrijfsresultaat

Maakt u voor een gericht advies even een afspraak. Wij helpen u graag verder.