(030) 63 73 286 info@mkbassist.nl

Starters

Starten doe je niet zomaar. Als starter heb je een plan nodig, een ondernemersplan wat helpt om je onderneming vorm te geven. Het biedt perspectief bij de communicatie naar externe partijen zoals financiers, leveranciers, adviseurs en eventuele partners. MKB Assist helpt je om je plan door te rekenen en adviseert over mogelijkheden en valkuilen.

Financiering

Plannen voor het starten van een onderneming kunnen nog zo mooi zijn, zonder financiering zijn ze doorgaans niet uitvoerbaar. Een goede voorbereiding is daarom verstandig, zodat u weet wat u in de benadering van financiële instanties nodig heeft. MKB Assist kan je van dienst zijn bij de voorbereiding op het gesprek met een bank. Als startende ondernemer ben je namelijk een risico voor de bank. Het is daarom verstandig om een financiële man mee te nemen om meer vertrouwen te wekken.

Oprichting

Er zijn een aantal aandachtspunten waarmee tijdens de start van een onderneming rekening gehouden moet worden.

  • Welke bedrijfsvorm en waarom?
  • Kies een goede bedrijfsnaam
  • Ontwikkel een duidelijke visie met heldere doelen
  • Zorg voor een doorgerekend marketingplan
  • Bescherm je intellectuele eigendom
  • Zet een goede administratie op
  • Wees goed vindbaar op het internet

Vergunning

Vergunningen zijn belangrijk en soms verplicht als je een bedrijf wilt starten. Bij de Kamer van Koophandel vind je informatie over welke vergunningen je bedrijf nodig heeft. Ook de gemeente waar je bent gevestigd kan naast lokale heffingen, eisen stellen ten aanzien van vestiging, bouwen, slopen, bestemming, milieubelasting, geluidshinder etc.

Belasting

Je bent verplicht tot het betalen van belasting, zoals iedere Nederlander. Daarbij is ook het voeren van een solide administratie een verplichting. Toch heb je als starter wel een aantal voordelen waaronder startersaftrek, ondernemersaftrek, winstvrijstelling en verrekening van het ondernemersverlies. Wij kunnen je precies vertellen waar je als starter mee te maken krijgt. Maak daarom een afspraak voor een oriënterend gesprek.