(030) 63 73 286 info@mkbassist.nl

De financiële gevolgen van de coronacrisis

Om tegemoet te komen aan de financiële gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers, heeft de overheid een reeks maatregelen afgekondigd.

Tegemoetkomingen

Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op een tijdelijke voorziening voor drie maanden in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal € 1.500,-. Deze uitkering hoeft niet te worden terugbetaald.

Binnen deze tijdelijke regeling is er geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Voor het aanvragen van een lening tot maximaal € 10.157,- geldt een versnelde procedure. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfs-kapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. Ook wordt er een lager rentepercentage gehanteerd dan thans in de (regeling (Bbz)wordt gehanteerd. De hoogte hiervan is nog niet bekend.

De verzoeken moeten worden ingediend bij de gemeente. Vanuit de gemeentes wordt opgeroepen om nog niet direct aanvragen in te gaan dienen omdat men nog drukdoende is met het uitwerken hiervan.

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct getroffen zijn door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Deze noodvoorziening is een aanvulling op de overige maatregelen die het kabinet treft. Het gaat hierbij in het bijzonder om:

  • Eet- en drinkgelegenheden en andere zaken die noodgedwongen moeten sluiten.
  • Schoonheidssalons/kappers die moeten stoppen i.v.m de 1,5 meter eis.

Een voorwaarde hierbij is dat het moet gaan om een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

De tegemoetkoming betreft een uitkering van een vast bedrag van € 4.000,- voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector aan de voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden worden op dit moment nader uitgewerkt.

Belastingen

Ondernemers kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de belastingdienst. Na de indiening van het verzoek zal de belastingdienst de invorderings-maatregelen voorlopig stopzetten. Er volgt dus direct uitstel van betaling.

Let op: er kan alleen een verzoek om uitstel van betaling gedaan worden voor belastingaanslagen die al zijn opgelegd. Er kan geen verzoek gedaan worden voor schulden die in de toekomst misschien zullen ontstaan als gevolg van het coronavirus.

De regeling geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele boetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen, de verklaring van een derde deskundige hoeft niet meteen te worden meegestuurd. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt en gaat om uitvoeringtechnische redenen in vanaf 1 juni 2020. De tijdelijke verlaging van het belastingrentepercentage in de inkomstenbelasting gaat in vanaf 1 juli 2020.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.